Algemene voorwaarden

Gast in Toscane, gevestigd te Zinkstraat 24 BOX E5965, 4823AD Breda (kvk-nummer: 88544494) – handelt als tussenpersoon tussen huiseigenaren en klanten (hierna; gasten) welke de vakantiewoningen huren via Gastintoscane.nl.

1. Verhuur

Gast in Toscane is gemachtigd om op te treden als boekingsagent voor de verhuur in naam van de eigenaars van de woningen.
De minimum huurperiode is een week, altijd van zaterdag tot zaterdag, maar er zijn enkele woningen waar flexibele aankomst- en vertrekdata worden geaccepteerd. In dat geval kan de minimale huurperiode minder dan een week zijn. Deze informatie staat vermeld op de prijslijst van de accommodatie of op op de webpagina van de accommodatie.

2. Huurprijzen

De huurprijzen zijn onderverdeeld per seizoen en zijn bedoeld per accommodatie per week van zaterdag tot zaterdag (mogelijke uitzonderingen staan vermeld bij de beschrijving van de accommodatie) en/of per accommodatie per nacht (als een verblijf korter dan een week is toegestaan).

Alle extra kosten (vermeld op de prijslijst van de wooneenheid) zijn niet inbegrepen in de huurprijs en moeten rechtstreeks worden betaald aan de eigenaar van de woning of aan zijn/haar vertegenwoordiger bij aankomst in de woning, tenzij anders schriftelijk overeengekomen op het moment van boeking.

Gast in Toscane garandeert dat de prijzen gepubliceerd op haar pagina’s de laagste op de markt beschikbare prijzen zijn. Indien de gast (voor dezelfde data, aan dezelfde voorwaarden en voor tarieven in Euro) een lagere prijs vindt bij een concurrent, heeft de gast recht op een korting van Gast in Toscane gelijk aan het verschil tussen de door Gast in Toscane vrijgegeven Euro-prijzen en de door de concurrent gepubliceerde Euro-prijzen. Enige uitzondering zijn tarieven in andere valuta dan Euro.

De op onze website en in onze communicatie vermelde prijzen en beschikbaarheid van de woningen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Hoewel wij ons uiterste best doen om de juistheid van deze informatie te waarborgen, kunnen er zich omstandigheden voordoen waarin de prijzen en beschikbaarheid onjuist worden weergegeven. Gast in Toscane houdt het recht om boekingen terug te draaien indien deze onder onjuiste prijzen zijn geboekt. 

3. Hoe te boeken

Alle boekingen moeten rechtstreeks via Gast in Toscane. Om een boeking te voltooien, moet de gast het boekingsformulier invullen en deze Algemene Huurvoorwaarden aanvaarden.
Een aanbetaling van 40% van de totale huursom is verschuldigd op het moment dat de boeking wordt bevestigd. Het resterende bedrag moet uiterlijk 60 dagen voor aankomst in de accommodatie worden betaald. Indien het saldo niet binnen deze termijn is betaald, behoudt Gast in Toscane zich het recht voor de boeking te annuleren. Volledige betaling is vereist voor boekingen die minder dan 60 dagen voor aankomst worden bevestigd.

Mogelijke uitzonderingen op bovenstaande betalingsvoorwaarden staan vermeld bij de beschrijving van de woning.

Na ontvangst van het restbedrag zal Gast in Toscane de gast een voucher overhandigen met het adres en de routebeschrijving naar de woning en de instructies voor toegang tot de woning.

Bij aankomst moet de gast het voucher tonen aan de eigenaar van de woning of aan zijn/haar vertegenwoordiger alvorens toegang te krijgen tot de woning. Geen enkel ander document wordt geaccepteerd. De voucher is persoonlijk en alleen geldig voor de personen genoemd op het boekingsformulier en is niet overdraagbaar. De eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger zal de toegang tot de woning weigeren als het aantal personen het aantal vermeld op de voucher overschrijdt. In geval van wijziging van het aantal personen tijdens het verblijf, dient Gast in Toscane hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld, anders kan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger het gehele gezelschap verzoeken te vertrekken, in welk geval de gast geen recht heeft op enige terugbetaling van de huursom of bijbehorende kosten.

Alle wijzigingen en speciale verzoeken moeten vooraf met Gast in Toscane worden overeengekomen. Gast in Toscane behoudt zich het recht voor om eventuele kosten opgelegd door de eigenaars van de accommodatie, die voortvloeien uit wijzigingen of speciale verzoeken, in rekening te brengen.

4. BETALING

Betalingen dienen te geschieden per bankoverschrijving (SWIFT), iDeal, Bankcontact of per credit card (VISA, MASTERCARD of AMERICAN EXPRESS).

Bij betalingen per bankoverschrijving moeten de naam van de gast, het boekingsnummer en de referentie van de accommodatie duidelijk worden vermeld. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de boeking niet geldig. Betalingen in andere valuta dan euro’s (€) worden niet geaccepteerd.

5. AANKOMST EN VERTREK

De gast dient tussen 17.00 uur en 20.00 uur bij de woning aan te komen (eventuele uitzonderingen staan vermeld in de woningbeschrijving en/of op het huurvoucher). Eventuele wijzigingen van de aankomsttijden dienen tijdens de normale kantooruren (van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 18.00) voor aankomst aan Gast in Toscane te worden doorgegeven en zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de verhuurder.

In het geval van een onverwachte verlate aankomst, dient de gast Gast in Toscane of de eigenaar rechtstreeks te verwittigen, wiens contactgegevens beschikbaar zijn in het huurvoucher. In het geval dat de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger niet in staat is om een verlate aankomst te accepteren, zijn alle bijbehorende kosten van de gast (inclusief maar niet beperkt tot) hotels, restaurants, reizen voor rekening van de gast. Indien de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger genoodzaakt is om op gasten te wachten na de afgesproken tijd, kan hij/zij een vergoeding voor late aankomst vragen.
Bij aankomst moet de gast de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger de huurvoucher en de paspoorten van alle leden van de groep tonen om te voldoen aan de Italiaanse wet.

Voor een selectie van woningen is het mogelijk om de check-in procedures online te voltooien voor aankomst. Alleen gasten waarvan het paspoort is geregistreerd mogen in de woning verblijven. In geval van vervanging van personen tijdens het verblijf, kan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger de hele groep verzoeken te vertrekken, in welk geval de gast geen recht heeft op enige terugbetaling of compensatie.

De gasten moeten op zaterdag tussen 8.00 en 10.00 uur vertrekken (mogelijke uitzonderingen staan vermeld in de woningbeschrijving), na het inleveren van de huissleutels en de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger in staat te stellen de staat van de woning te inspecteren.

6. TERUGBETAALBARE BORG

Bij aankomst moet de gast een borg betalen als garantie voor eventuele schade en/of extra kosten die niet zijn inbegrepen in de huurprijs.

De borg moet worden betaald in euro’s (€) (contante betalingen tenzij anders aangegeven op de prijslijst van de accommodatie en/of op de voucher) volgens het bedrag dat is aangegeven op de voucher aan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger. De eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger heeft het recht om de toegang tot de woning te weigeren indien de borg niet is betaald, in welk geval de gast geen recht heeft op enige terugbetaling of compensatie. Deze borgsom zal worden terugbetaald bij vertrek na aftrek van eventuele schade en/of extra kosten die niet zijn inbegrepen in de huurprijs. In geval van vroegtijdig vertrek, zal de eigenaar de borgsom terugbetalen na inspectie van het huis en zal deze aan de gast overmaken na aftrek van eventuele relevante kosten die niet zijn inbegrepen in de huurprijs of eventuele schade veroorzaakt door de gast. Indien het bedrag van de eventuele schade hoger is dan de waarborgsom, dient de gast het verschil voor vertrek aan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger te betalen.

Gast in Toscane is niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen tussen de gast en de eigenaar met betrekking tot de waarborg.

7. SCHOONMAAK

Bij aankomst zal de gast de woning in schone en nette staat aantreffen. Bij vertrek moet de gast de eindschoonmaakkosten betalen aan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger, tenzij is aangegeven dat deze zijn inbegrepen in de huurprijs. Het is de verantwoordelijkheid van de gast om ervoor te zorgen dat de woning wordt achtergelaten in dezelfde staat van netheid en onderhoud als bij aankomst. De kosten die door de eigenaar worden gemaakt als gevolg van het niet onderhouden van de woning door de gast, worden in mindering gebracht op de borgsom.

Bovendien moet de gast zich tijdens zijn/haar verblijf houden aan de lokale regelgeving op het gebied van gedifferentieerde afvalinzameling.

8. VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Verwarming en/of airconditioning, indien aanwezig, worden vermeld in de woningbeschrijving en prijzen. De kosten voor verwarming en airconditioning moeten ter plaatse worden betaald aan de eigenaar van de woning of aan zijn/haar vertegenwoordiger en kunnen worden berekend afhankelijk van het gebruik, in welk geval in de beschrijving van de woning staat “naar verbruik”.
In Italië varieert het gebruik van verwarming (gebruiksperiode, temperatuur…) van regio tot regio. Over het algemeen is het gebruik van verwarming toegestaan in de periode van 1 november tot 30 maart, 8 uur per dag.
De mogelijkheid om de verwarming buiten deze periode te gebruiken en de kosten hiervoor moeten worden overeengekomen met de eigenaar van het gehuurde pand. Woningen zonder verwarmingsvlag zijn niet voorzien van een verwarmingssysteem.

9. HUISDIEREN

Huisdieren (katten en honden) zijn enkel toegelaten in de woningen met de vlag die naar huisdieren verwijst.
Bij de bevestiging van de reservering moet de gast Gast in Toscane op de hoogte brengen van elk huisdier (met vermelding van de grootte en het ras) en Gast in Toscane zal de eigenaar van de woning informeren.
De eigenaar kan een toeslag vragen voor het accepteren van een huisdier. In dat geval wordt deze toeslag vermeld in de beschrijving van de woning en moet ter plaatse worden betaald.
De gast dient goed op zijn/haar huisdier te letten om eventuele schade en/of overlast voor andere gasten te voorkomen.

10. GEDRAG

De gast die een woning via Gast in Toscane huurt is verantwoordelijk voor zijn/haar correct gedrag tijdens het gebruik van de woning. Indien de gast zich niet op een beschaafde en fatsoenlijke manier gedraagt, heeft de eigenaar of zijn vertegenwoordiger het recht om de hele groep te vragen de woning onmiddellijk te verlaten en kan hij van de waarborg de bedragen aftrekken die nodig zijn om de schade te herstellen en de kosten te dekken. In deze omstandigheden heeft de gast geen recht op enige terugbetaling van de huursom of bijbehorende kosten.
Als het bedrag van mogelijke schade hoger is dan de borgsom, moet de gast het verschil voor vertrek betalen aan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger.

BELANGRIJK

Het is absoluut verboden om (om welke reden dan ook) het gehuurde goed te betreden met een aantal gasten dat hoger is dan de maximale capaciteit van het goed zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. Het is ook ten strengste verboden om feesten, verjaardagsfeestjes of evenementen in het algemeen te organiseren zonder toestemming van de eigenaar.

11. EXTERN ONDERHOUD

De eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger behoudt zich het recht voor om de woning te betreden voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden (tuin, zwembad, enz.), zelfs in het geval van zelfstandige villa’s.

12. KLACHTEN

De beschrijving van de woningen gebeurt te goeder trouw. Gast in Toscane kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen die de eigenaar van de woning heeft aangebracht zonder Gast in Toscane hiervan op de hoogte te stellen.

Indien de gast klachten heeft over de woning, dient hij/zij Gast in Toscane op de dag van aankomst te verwittigen en binnen de 24 uur schriftelijk te bevestigen (het kantoor van Gast in Toscane is open van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.

Klachten worden alleen aanvaard als deze procedure wordt nageleefd. Gast in Toscane behoudt zich het recht voor om, tijdens de periode van bewoning, de redenen van de klacht van de gast te verifiëren, indien nodig door de woning te inspecteren. Indien de klacht aanvaard wordt, zal de gast vergoed worden in verhouding tot de omvang van de geleden schade (tot maximaal de huurprijs).

Indien nodig behoudt Gast in Toscane zich het recht voor de gast te verhuizen naar een gelijkaardige of betere woning, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Indien de prijs van de alternatieve accommodatie hoger is dan de prijs van de geboekte woning, wordt het verschil niet aangerekend aan de gast. Indien de gast deze ruil aanvaardt, is er geen verdere vergoeding verschuldigd aan de gast.

Indien geen alternatieve accommodatie beschikbaar is, zal Gast in Toscane de gast terugbetalen. Gast in Toscane is in geen enkel geval aansprakelijk voor hotel- of andere verblijfskosten.
Indien een gast een woning verlaat zonder Gast in Toscane of haar vertegenwoordigers de mogelijkheid te geven de reden van de klacht te verifiëren, verliest de gast het recht op schadevergoeding of terugbetaling. Indien een gast een klacht indient terwijl hij/zij zich niet meer in het gehuurde goed bevindt, verliest hij/zij het recht op schadevergoeding of terugbetaling.

Gast in Toscane aanvaardt geen weersomstandigheden, steken of aanwezigheid van insecten, gebrek aan water of elektriciteit, werken in uitvoering, enz. als reden voor klacht indien deze afhangen van overheidsinstanties.

De eigendommen van Gast in Toscane zijn geen hotels maar particuliere woningen. Hun uitrusting, meubilair en kenmerken weerspiegelen de lokale stijl, de smaak van de eigenaar en de Italiaanse of lokale tradities (ex.: normaal is het koffiezetapparaat de Italiaanse espressomachine en niet de elektrische machine) en weerspiegelen niet de standaard indeling die door hotels wordt gebruikt. Daarom beschouwt Gast in Toscane deze elementen niet als een reden voor een klacht.

13. ANNULERING

Indien de gast om welke reden dan ook de reservering annuleert, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht (alle annuleringen moeten schriftelijk worden bevestigd):
– 25% van de totale huurprijs als de annulering 60 dagen of meer voor de aankomstdatum plaatsvindt.
– 50% van het totale huurbedrag als de annulering tussen 59 en 30 dagen voor de aankomstdatum plaatsvindt.
– 90% van het totale huurbedrag als de annulering tussen 29 en 1 dag voor de aankomstdatum plaatsvindt.
– 100% van de totale huurprijs als de annulering plaatsvindt op de dag van aankomst of in geval van no-show.

Mogelijke uitzonderingen op bovenstaande annuleringsvoorwaarden staan vermeld bij de beschrijving van de accommodatie.

Voor elke wijziging van de oorspronkelijke boeking, ervan uitgaande dat de woning en de huurperiode hetzelfde blijven, moet de gast € 50,00 betalen. Indien de woning en de huurperiode niet dezelfde blijven, moet de boeking geannuleerd worden met toepassing van bovenstaande annuleringskosten, en is een nieuwe boeking noodzakelijk. Indien Gast in Toscane erin slaagt de woning van de geannuleerde boeking te verhuren, is de gast slechts een boete verschuldigd gelijk aan de werkelijk door Gast in Toscane geleden schade.

Indien Gast in Toscane genoodzaakt is een boeking te annuleren om redenen buiten haar wil om, zal Gast in Toscane, afhankelijk van de beschikbaarheid, een gelijkwaardige of betere woning aanbieden. Indien de prijs van de alternatieve accommodatie hoger is dan de prijs van de geboekte woning, wordt het verschil niet aangerekend aan de gast. Indien geen andere accommodatie beschikbaar is, zal Gast in Toscane de gast terugbetalen en is de gast geen verdere schadevergoeding verschuldigd.

14. RECHTSGEBIED

Alle geschillen, claims of andere zaken die voortvloeien uit boekingen en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Nederland en de partijen stemmen in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

15. GEGEVENSBESCHERMING

Gast in Toscane kan persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Data Protection Act 1998) gebruiken voor het verwerken van boekingen en het verlenen van diensten, de identiteit en verificatie van gasten, het beheer van bestanden en dossiers, de naleving van wet- en regelgeving en de marketing en promotie van diensten, evenals het informeren van gasten over relevant nieuws. In bepaalde omstandigheden kunnen persoonlijke gegevens van gasten worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als binnen de EER. Gasten die er de voorkeur aan geven dat hun persoonsgegevens niet buiten de EER worden doorgegeven, dienen Gast in Toscane hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Houd er rekening mee dat Gast in Toscane informatie moet delen met eigenaars als onderdeel van het boekingsproces. De gast heeft recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die Gast in Toscane over hem/haar bewaart. Indien de gast niet wenst dat Gast in Toscane zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden verwerkt, dient hij/zij dit schriftelijk aan Gast in Toscane te bevestigen.